Skip to main content

EE Public Lectures

Electrical and Electronics Engineering
Electrical and Electronics Engineering

Program Public Lectures

Seminar: Process Calibration - Introduction
18 January 2022

Seminar: Process Calibration - Introduction

13:00      IUS LIFE
IUS Life - Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) vas poziva da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - Osnove", koji organizujemo u saradnji sa MICOM B