Dr. Sadina Gagula - Palalić
Docent
Program Koordinator -Elektrotehnika i elektronika
+387 33 957 201
A F1.13
Dr. Izudin Džafić
Redovni profesor
Šef Odsjeka tehničkih nauka
+387 33 957 225
A F2.31
Dr. Şehabeddin Taha İmeci
Redovni profesor
Prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje
+387 33 957 123
B F3.13
Dr. Asif Šabanović
Profesor emeritus
+387 33 957 232
A G.4
Dr. Emir Karamehmedović
Vanredni profesor
+387 33 957 207
A F1.16
Dr. Tarik Namas
Docent
+387 33 957 211
A F1.8
Azra Yıldız
Viši asistent
+387 33 957 221
A F2.32
Tarik Hrnjić
Viši asistent
A F2.5
Naida Fetić
Asistent
(neplaćeno odsustvo)
A F2.5
Šejla Džakmić
Asistent
+387 33 957 221
A F2.32
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe