Skip to main content

Elektrotehnika i elektronika

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Elektrotehnika i
elektronika

"Ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmislite o energiji, frekvenciji i vibracijama.”- Nikola Tesla

Programi dvojnih diploma
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Elektrotehnika i elektronika

Dragi studenti,

 

Nagli razvoj informacionih tehnologija mijenja sve aspekte života, a jedan važan aspekt koji se mijenja je obrazovanje. Mi na IUS-u, a posebno na studijskom programu Elektrotehnika i elektronika (EEE), razumijemo da mi krojimo ovaj program, predmete i aktivnosti koji će ići ruku pod ruku sa brzorastućim industrijama i tehnologijama.

 

Program koordinator

doc. dr. Tarik Namas

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na EE-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Elektrotehnika i elektronika

Dodiplomski studij
na EE-u

 

Cilj studijskog programa Elektrotehnika i elektronika je pružiti stručnu obuku studentima u skladu sa zahtjevima industrije, te aktivno učestvovanje osoblja u primijenjenim i teorijskim istraživanjima i podržavanje dodiplomskog studija kroz praksu.

 

Obrazovna misija studijskog progama rograma Elektrotehnika i elektronika jeste da pripremi studenta za uspješnu profesionalnu karijeru koja će ih voditi ka međunarodnom tržištu. 

O dodiplomskom studiju
Elektrotehnika i elektronika

Postdiplomski studij
na EE-u

 

Stjecanje diplome bakaleurata je veliki uspjeh. Nakon diplomiranja, možete dalje unaprijediti svoje znanje upisom na postdiplomski studij. To će vam pomoći da postanete stručniji u svojoj oblasti.

 

Drugi ciklus studija će vam donijeti diplomu magistra ili ekvivalent. Studij traje jednu godinu (60 ECTS kredita), tako da zajedno sa 1. ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS kredita.

O postdiplomskom studiju
Mogućnost učenja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Elektrotehnika i elektronika

Doktorski studij na EE-u

 

Doktorski studij je doktorski istraživački studij i najveća akademska kvalifikacija koju možete steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati vaš originalan doprinos oblasti koja vas zanima.

 

Treći ciklus studija je organiziran kao trogodišnji studijski program i nosi 180 ECTS kredita, a kandidati dobivaju ECTS kredite polaganjem ispita predviđenih kurikulumom, istraživačkim radom u relevantnoj oblasti doktorske disertacije, te završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije.

O doktorskom studiju
Elektrotehnika i elektronika

Naši Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Elektrotehnika i elektronika

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Elektrotehnika i elektronika

"Ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmislite o energiji, frekvenciji i vibracijama.”- Nikola Tesla

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 200