Obavještenje o pristupnom predavanju-Dr. Abdul Wahab Aidoo

Date:

Thursday, February 20, 2020 - 13:28

 

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Obavještavamo Vas da će u skladu sa članom 106. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) biti održano pristupno predavanje na Fakultetu menadžmenta i javne uprave u sklopu procedure izbora u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast Ekonomija.

Kandidat za poziciju asistenta u naučnoj oblasti Ekonomija, Dr. Abdul Wahab Aidoo, održat će pristupno predavanje na temu: “Consumer Behavior”.

Predavanje će biti održano u Petak 21.02.2020. godine, s početkom u 10:15 sati u B zgradi u FBA Meeting room.

Svi studenti su dobrodošli!

VD D E K A N

_________________________

Vanr. Prof. Dr. Mirsad Karić

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

07 August

30 July

29 July

24 July

22 July

17 July

09 July

02 July

01 July

25 June

24 June

17 June

16 June

11 June

03 June